fbpx

Pravilnik o zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti MeFirst Vanja Mihelič s.p. (v nadaljevanju: Pravilnik) je seznanitev uporabnikov storitev MeFirst ter drugih oseb z nameni in podlago zbiranja osebnih podatkov s strani MeFirst Vanja Mihelič s.p., Kot pri Ribnici 2a, 1310 Ribnica ter pravicami posameznikov na tem področju.

Ta pravilnik velja za podatke, ki jih zbiramo o posamezniku, ko uporablja našo spletno stran, spletno trgovino, spletne programe ter druge izdelke in storitve, ki so na voljo na naših spletnih straneh ali preko njih. Vse pridobljene osebne podatke posameznikov spoštujemo in varujemo skladno z veljavno zakonodajo in se zavezujemo, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo spletne strani, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani.

Posameznika zavezujeta ta Pravilnik in Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki je veljaven v trenutku obiska ali uporabe spletne strani. Posameznik z dostopom na spleto stran ali uporabo spletne strani soglaša oziroma dovoljuje, da zbiramo, vodimo, vzdržujemo, nadzorujemo ali kakorkoli drugače obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v skladu s tem  Pravilnikom in splošnimi pogoji uporabe. Pravilnik je del pogojev uporabe. Pridržujemo si pravico do spremembe Pravilnika, brez predhodnega obvestila.

 

1. NAMENI IN OBDELAVE TER PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

MeFirst Vanja Mihelič s.p. obdeluje podatke posameznikov za namene obveščanja o novih zapisih na spletni strani (prijava na e-novičke, blog objave, povabila na delavnice, programe, tečaje, dogodke, druga obvestila in ponudbe).

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti MeFirst Vanja Mihelič s.p. obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene:

  • E-mail naslov in ime (za namene obveščanja, pošiljanja e-mail novičk, oglaševanje na družabnih omrežjih npr. Facebooku, Instagramu …).
  • Telefonsko številko (za namene obveščanja v primeru skupinskih ali individualnih tečajev, programov).
  • Domači naslov (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov).
  • Podatki o podjetju (za izpolnitev dolžnosti iz naslova kupoprodajne pogodbe – kreiranje in pošiljanje računov).

2. OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONA

MeFirst Vanja Mihelič s.p. obdeluje podatke posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in ukinitev razmerji.

3. OBDELAVA NA PODLAGI SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik posreduje MeFirst Vanja Mihelič s.p.. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo.

Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem po spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme MeFirst Vanja Mihelič s.p.. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika z MeFirst.

Soglasje lahko da tudi  eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

4. ZBIRANJE IN HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Podatke zbiramo na spletni strani (www.mefirst.si) lokalno za namene testiranja in varnostnih kopij. Za komunikacijo preko elektronske pošte uporabljamo MailerLite. Za namene enostavne komunikacije in poslovanja pa lahko uporabljamo tudi druge zunanje storitve, ki delujejo v skladu z GDPR.

Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Posameznik se lahko kadarkoli odloči in se odjavi od prejemanja novic ter istočasno zahteva izbris podatkov.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom.

Za dodatna vprašanja v zvezi s tem Pravilnikom o zasebnosti, se posameznik lahko obrne tudi na vanja@mefirst.si.

5. ODGOVORNOST IN PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Posameznik prevzame odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, prav tako je odgovoren za varnost dostopa do svojih osebnih podatkov. Posameznik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov in zahteva izbris uporabniškega računa. Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj – razen če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi. V tem primeru bomo storili vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve.

Kadarkoli posameznik dostopa na spletno stran, se avtomatično beležijo nekateri neosebni podatki (za spletno analitiko). Te informacije uporabljamo za izboljševanje vsebin in uporabnosti in ti podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretjim osebam.

Informacije, ki jih o sebi posameznik posreduje MeFirst Vanja Mihelič s.p., nadzoruje posameznik. Če se odloči, da njegovih podatkov ponudniku ne bos posredoval, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na spletni strani ne bo mogel dostopati.

V primeru spremembe podatkov, lahko posameznik kadarkoli zahteva popravke ali zahteva izbris in sicer na vanja@mefirst.si.

6. VARNOST

MeFirst Vanja Mihelič s.p. si prizadeva zaščititi osebne podatke posameznika pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem ter v ta namen sprejema ustrezne ukrepe.

Brez privolitve posameznika osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

7. KONČNE DOLOČBE

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

MeFirst Vanja Mihelič s.p. si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti.

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih hranimo, pišite na vanja@mefirst.si

8. VELJAVNOST PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI

Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani www.mefirst.si in začne veljati 30. 09. 2022.